PNL stemt in met begroting 2021. De Redenen.

6 november 2020

PNL heeft donderdag 5 november, na een ruim 7 uur durende raadsvergadering, ingestemd met de begroting 2021. We leggen graag uit waarom we dat hebben gedaan.

Belangrijkste reden is dat er in de begroting voor volgend jaar geen zaken staan die eerder anders zijn afgesproken. Hoewel we graag een andere (minder hoge) keuze hadden gezien van het college, stijgt de OZB met 3%, wat na de verkiezingen van 2018 ook is afgesproken. Vorig jaar kozen alle andere partijen voor de extreme verhoging hiervan, waarmee PNL toen niet kon instemmen. We zien wel een aantal risico’s en onzekerheden in de begroting staan. Zo vinden wij het inrekenen van een besparing van €838.000 binnen het Sociaal Domein erg risicovol. Over 2020 wordt weliswaar een grote besparing bewerkstelligd, maar deze is tot stand gekomen in een coronacrisis waarvan we niet weten wat het effect daarvan was en volgend jaar nog zal zijn. Ook al ingerekende bezuinigingen voor de meerjarenbegrotingen (bezuiniging bibliotheek -€75.000, bezuiniging op Voor- en Vroegschoolse Educatie -€75.000, invoering toeristenbelasting +€50.000) zijn nog onzeker. Dit zijn zaken die nog nader onderzocht en met betrokken partijen besproken moeten worden.

Vooral dus veel onzekere cijfers die gebruikt worden om positieve begrotingen te kunnen presenteren. Het past (voor zover wij hebben kunnen nagaan) allemaal binnen de begrotingsregels.

Als PNL kijken wij bij ieder onderwerp naar onze achterban en ons kiezers. Wij besluiten op grond van wat wij denken dat het beste is voor Laarbeek. We hadden opnieuw met een aantal bezuinigingsmaatregelen kunnen komen. Deze zouden in een aantal gevallen zeker ook, direct of indirect, de inwoners van Laarbeek treffen. In een tijd waarin veel ondernemers niet weten of ze de crisis overleven en het voor nog veel meer mensen onzeker is of ze hun baan behouden, vinden wij het daarvoor niet het juiste moment.

Hoewel wij dus onze twijfels hebben over de haalbaarheid van de gepresenteerde begroting voor 2021, geven wij het college op dit moment toch het voordeel van de twijfel. Ook al maken wij ons wel oprecht zorgen over de financiële afloop hiervan. Het college en de coalitiepartijen zijn er echter van overtuigd dat dit kan. Daarom hebben we weloverwogen ingestemd met de begroting 2021.

Onze complete begrotingsbeschouwing is via deze link in zijn geheel na te lezen: www.pnllaarbeek.nl

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.