Jong PNL

Wij zijn Jong PNL. Wij hebben als doel om jonge mensen een stem te geven in de Laarbeekse politiek. Vaak zijn jongeren ondervertegenwoordigd op momenten dat belangrijke ideeën worden gevormd, en besluiten worden genomen. Wat gaat Jong PNL daar aan doen?

  1. Als jongerenpartij actief te zijn in de Laarbeekse politiek;
  2. De politiek op innovatieve manieren laagdrempelig en aantrekkelijk te maken;
  3. Nóg meer jonge raadsleden te leveren.

Zo blijft Laarbeek aantrekkelijk voor jonge mensen, en toekomstbestendig!