Jong PNL

Wij zijn Jong PNL. Wij hebben als doel om jonge mensen een stem te geven in de Laarbeekse politiek. Vaak zijn jongeren ondervertegenwoordigd op momenten dat belangrijke ideeën worden gevormd, en besluiten worden genomen. Wat gaat Jong PNL daar aan doen?

  1. Als jongeren actief te zijn in de Laarbeekse politiek;
  2. De politiek op innovatieve manieren laagdrempelig en aantrekkelijk te maken;
  3. Nog meer jonge raadsleden te leveren.

Zo blijft Laarbeek aantrekkelijk voor jonge mensen én toekomstbestendig!

 

Openbaar Vervoer

Goed openbaar vervoer is erg belangrijk, zeker voor jongeren die er vaak afhankelijk van zijn om op school of op stage te komen. Jong PNL zet zich in voor bushaltes die veilig zijn, goed bereikbaar zijn en voldoende fietsenstallingen hebben. Ook proberen we andere manieren te bedenken om het openbaar vervoer te verbeteren.

Wonen

Het wordt steeds lastiger om aan een (betaalbare) woning te komen, zo ook in Laarbeek. Jong PNL wil dat jongeren die in Laarbeek op zijn gegroeid ook de mogelijkheid hebben om hier te blijven wonen. Dit doen we door onder andere deel uit te maken van de Jongerenadviesraad, een samen werking van WoCom en gemeente Laarbeek om de behoeften te peilen onder jongeren op het gebied van wonen en hun leefomgeving.

Verenigingen

Verenigingen zijn nodig om de leefbaarheid van Laarbeek op peil te houden. Jongeren die hier opgroeien moeten zich bij verenigingen aan kunnen sluiten en betrok kunnen zijn bij activiteiten in Laarbeek. Ook zorgen verenigingen ervoor dat jongeren zich hier thuis voelen, waardoor zij later hopelijk ook graag in Laarbeek willen blijven wonen. Jong PNL maakt zich daarom hard voor de verenigingen uit alle vier de kernen.

Gezelligheid

Naast een passend woningaanbod en goede voorzieningen vinden we gezelligheid natuurlijk ook erg belangrijk. Het diverse aanbod van Laarbeekse evenementen zorgt ervoor dat er regelmatig iets te beleven valt in de vier kernen. Ook zetten grotere evenementen zoals WiSH Outdoor Laarbeek duidelijk op de kaart, zeker onder jongeren. Natuurlijk vinden we gezelligheid binnen Jong PNL ook een belangrijke zaak. 😉

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.