ANBI-status

Financiële verantwoording van PNL in het kader van onze ANBI status:

  • PNL verkrijgt haar financiële middelen uit bijdragen van raadsleden en wethouders. Onze raadsleden dragen 6% per jaar van hun raadsvergoeding af. De wethouders dragen 3% van hun wedde af aan de partij.
  • Leden van PNL betalen jaarlijks een contributie van €10,00.
  • De bestuursleden, penningmeester, secretaris en voorzitter van PNL ontvangen jaarlijks geen vergoeding. In het verleden was dit wel het geval. Zij doen hun werk pro bono publico (voor de publieke zaak).
  • RSIN nummer: 805058434

Exploitatieoverzicht 2021 (PDF)

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.