Privacybeleid

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van PNL (Partijj Nieuw Laarbeek) de volgende privacyverklaring af. PNL Laarbeek houdt persoonsgegevens bij van leden, kandidaten verkiezingslijst, fractieleden en wethouder(s), met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, emailadres en ev. telefoonnummer. Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN-nummer van de bank bewaard. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in Dropbox en zijn zichtbaar voor bestuursleden van PNL. Op de website van PNL worden persoonsgebonden gegevens van fractieleden, wethouder(s) en bestuursleden vermeld om contact te onderhouden met burgers van Laarbeek. Daarnaast worden op de website van PNL niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen PNL gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het bestuur bevoegd zijn om contact te leggen bijv. t.b.v. de verkiezingen. PNL verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent, dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris van PNL en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij de secretaris van PNL. Deze zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van PNL.

Deze privacyverklaring vertelt hoe PNL Laarbeek uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Neem contact op met de secretaris als u meer wilt weten. Voor vragen omtrent persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@pnllaarbeek.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.