Over de partij

PNL is een breed georienteerde partij die midden in de Laarbeekse samenleving staat. Wij hebben bijna 100 leden die uit alle laarbeekse kernen komen. Onze leden kenmerken zich als betrokken mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en via de partij hun stem laten horen. Vanuit hun midden kiezen de leden vierjaarlijks de mensen die hen vertegenwoordigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op de subpagina’s van “Wie zijn we?” kunt u nader kennismaken met onze raadsleden en bestuur. Ook vindt u hier de historie van onze partij.