PNL over moties en amendementen begrotingsbehandeling 2021

11 november 2020

11 moties en 3 amendementen werden er tijdens de begrotingsbehandeling 2021 ingediend. Slechts 2 amendementen werden in stemming gebracht. Alle moties en het 3e amendement werden ingetrokken. Wat PNL betreft waren veel moties onnodig, maar leken die vooral bedoeld om sier te maken bij bepaalde organisaties en/of inwoners van Laarbeek. Om dit te onderbouwen geven we een aantal voorbeelden van moties die niet in stemming zijn gebracht (teruggetrokken dus):

DWG – Motie Herinrichting centrum Aarle-Rixtel

Deze motie is wat PNL betreft min of meer een open deur. Wij, en ook andere partijen, hebben afgelopen jaren al vaker gezegd dat er iets moet gebeuren met de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Hier wordt, in samenhang met de plannen rondom het Kerkplein, ook al langere tijd over gesproken en nagedacht. De in de motie genoemde optie voor snelheid verlagende maatregelen (zoals b.v. in Mariahout is toegepast) is hierbij niet nieuw. PNL vond deze motie dan ook onnodig. Dat is ook gebleken, want deze is ingetrokken.

CDA & PvdA – Motie Onderzoek discriminatie in gemeente Laarbeek

Ook hier zou PNL niet mee in hebben gestemd. Wij vinden dit een overbodige motie, waarvan de uitvoering alleen tijd en geld kost. Discriminatie komt overal voor, natuurlijk ook in Laarbeek. Stelling nemen tegen discriminatie vinden wij heel goed. Net zoals oplossingen zoeken om er iets tegen te doen (b.v. op scholen, sportclubs, bedrijfsleven, politiek enz….).

DWG – Motie Realiseren Tiny Houses

PNL heeft uiteraard niets tegen Tiny Houses, maar ook deze motie is overbodig wat ons betreft. Wanneer er een vraag om meer Tiny houses komt, dan moet wat ons betreft op dat moment gekeken worden naar de mogelijkheden. Dat is een volkomen normale gang van zaken wanneer er plannen worden ingediend. Wederom werd ook deze motie ingetrokken (na een één-tweetje tussen DWG en haar eigen wethouder).

ABL – Motie Kruising N615 (Lieshout)

De roep om een oplossing op deze plek is niet nieuw. Ook o.a. PNL heeft hier al vaker om gevraagd. Het lastige is dat ook de provincie hier partij in is. In de motie wordt geopperd om verkeerslichten te plaatsen. Deskundigen en wegbeheerder geven echter aan dat dit de minst goede oplossing is (van 4 eerdergenoemde mogelijkheden). Een rotonde ligt wat hen en ons betreft meer voor de hand. Verkeerslichten zorgen voor oponthoud op deze 80 km weg. In tegenstelling tot wat in de motie staat, denken wij dat deze oplossing juist ongunstig is voor het sluipverkeer door Lieshout. Dit omdat mensen de verkeerslichten wellicht willen mijden en daardoor juist door Lieshout rijden (richting Son). Een beter voorstel, wat we ook geopperd hebben, zou wat ons betreft zijn dat het college gaat kijken naar financieringsmogelijkheden (samen met de provincie) om op korte termijn een rotonde aan te leggen.

ABL – Invoeren blauwe papiercontainer

Ook dit klinkt wellicht leuk en logisch, maar is dat volgens ons niet. We weten dat niet alle ophaalwagens van BLINK geschikt zijn om containers te lossen. Het kost heel veel geld om deze wagens aan te passen (wat weer door de inwoners betaald moet worden). Ook moet, wat ons betreft, er rekening mee gehouden worden dat niet iedereen plaats heeft voor nog meer containers. Wij zouden hier dan ook niet mee ingestemd hebben.

Buiten de 11 niet in stemming gebrachte moties, waren er ook 3 amendementen. Hiervan werden er 2 in stemming gebracht.

DWG – Amendement Inwerkingtreding verblijfsbelasting (toeristenbelasting)

In de meerjarenbegroting is opgenomen dat er vanaf 2023 verblijfbelasting wordt ingevoerd. DWG wilde deze al vanaf 2022 invoeren. PNL is daar niet voor. Eerder invoering zou betekenen (volgens de wethouder) dat er extra personeel ingehuurd zou moeten worden. De kosten wegen dan niet of amper op tegen de baten. Omdat we niet weten hoelang de onzekere tijd waarin we zitten nog gaat duren en wat alle (economische) gevolgen zullen zijn, vinden wij eerdere invoering niet wenselijk. Uiteindelijk komt de uitvoering (inning) hiervan namelijk bij ondernemers te liggen. Het amendement werd met 6 tegen 13 stemmen afgewezen.

Over het PNL amendement om geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen voor het Gulden Land in Aarle-Rixtel hebben we eerder al een artikel geschreven (zie www.pnllaarbeek.nl). Een technisch amendement van ABL over votering van kredieten kreeg eveneens onze steun.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.