Zorgen over gemeentefonds

16 december 2021

Woensdagavond 15 december was er een online bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ging er over de verandering van de verdeling van het gemeentefonds (geld wat gemeenten jaarlijks vanuit de rijksoverheid krijgen). De VNG maakt zich zorgen. Het ziet er in het nieuwe regeerakkoord namelijk niet naar uit dat de gewenste verhoging van het totale fonds er komt. Ook over de verdeling is men ontevreden. Grote gemeente krijgen meer dan kleine gemeenten. Ook zijn er onverklaarbare verschillen tussen gemeenten.

De VNG toonde zich woensdagavond erg kritisch over de huidige situatie. Het bestuur, zo hoorde Toon Brouwers (PNL) die deelnam aan de bijeenkomst, zet in op kijken naar de werkelijke kosten van de gemeenten. Daarop zou een herverdeling gebaseerd moeten zijn. Ook wordt gesproken over het beperken van het voor- of nadeel van een gemeente tot een bedrag van € 15,00 per inwoner per jaar.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.