Zonneparken in Laarbeek; hoe het écht zit

29 april 2021

Hoewel de media afgelopen weken vol stonden met meningen over de zonneparken in Laarbeek, hebben we nog nergens gehoord of gelezen wat er écht aan de hand is.

Het is belangrijk te weten dat vrijwel iedereen vindt dat de zogenaamde zonneladder (voorrang zon op dak) gevolgd moet worden, ook in de Laarbeekse politiek. Althans, dat zegt iedereen.

Op 27 augustus 2020 werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een ‘ONTWERP-verklaring van geen bedenkingen’ voor de mogelijke aanleg van 4 zonneparken in Laarbeek. Als PNL zouden wij instemmen mits er later in het traject nog een eventuele weg terug zou zijn zonder negatieve gevolgen voor de gemeente. Daarom hebben we tijdens de bewuste raadsvergadering verantwoordelijk wethouder Briels expliciet de vraag gesteld wat het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen formeel/juridisch betekent. We hebben nadrukkelijk gevraagd of er hierna nog een weg terug is, of dat we bij bedenkingen op een later moment te horen zouden krijgen: “wacht eens even, dat hebben jullie al besloten”. Wethouder Briels antwoordde o.a. dat dit een administratieve stap was, die niet onomkeerbaar zou zijn. “U legt zich nergens op vast”. “De stap die u vanavond maakt is niet onomkeerbaar”, zei de wethouder letterlijk. Ook werd gezegd dat, voordat een definitieve verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, aanvragers de gemeente niet aansprakelijk kunnen stellen wanneer de raad alsnog besluit dat de plannen niet doorgaan. Zijn antwoorden liggen vast op beeld en geluid. De antwoorden waren voor PNL reden om in te stemmen met de ‘ONTWERP-verklaring’.

Op 19 november 2020 heeft de gemeenteraad 2 ‘DEFINITIEVE-verklaringen van geen bedenkingen’ afgegeven voor zonneparken ‘Liesvelden’ en ‘De Blauwe Poort’. Na dit besluit zou er dus nog steeds niets onomkeerbaar besloten zijn inzake de resterende 3 eventuele zonneparken.

Pas nadat PNL op 18 maart 2021 een motie indiende om de ontwikkeling van de laatste 3 zonneparken stop te zetten, omdat de door iedereen zo gewenste opvolging van de zonneladder niet meer uitvoerbaar blijkt te zijn vanwege gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, kwam de wethouder met de opmerkingen over de juridische haalbaarheid en eventuele claims die dit met zich mee zou kunnen brengen. Deze opmerkingen staan ook in een memo van 7 april. Dit staat haaks op wat de wethouder ons 27 augustus 2020 vertelde en waar wij ook steeds vanuit zijn gegaan: “U legt zich nergens op vast”.

De wethouder heeft de gemeenteraad op 27 augustus dus verkeerd ingelicht. Zijn antwoorden van toen waren echter wel de reden voor PNL om in te stemmen en hebben nu grote gevolgen.

Voor ons gevoel worden we nu vanuit financieel en juridisch oogpunt onder druk gezet af te zien van het indienen van een motie om te stoppen met de ontwikkeling van de 3 resterende zonneparken. PNL beraadt zich op dit moment hoe we hier mee om zullen gaan. Indien u hierover mee wilt denken kunt u altijd contact met ons opnemen via info@pnllaarbeek.nl.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.