Zonneladder staat op z’n kop

16 april 2021

Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken, donderdagavond 15 april, werd opnieuw duidelijk dat de zogenaamde zonneladder op z’n kop staat. Vrijwel iedereen wil dat zonnepanelen op daken voorrang krijgen op zonneparken. Vanwege de netwerk schaarste op het elektriciteitsnet komt hier echter niet veel van terecht. Hierdoor vallen mensen die in Laarbeek grootschaliger (meer dan 200) zonnepanelen op bedrijfsdaken/stallen willen leggen voorlopig buiten de boot. In Laarbeek zijn er ondertussen al 6 aanvragen afgewezen, terwijl zij nu juist een grote bijdrage zouden kunnen leveren aan de zonneladder.

Als PNL willen wij de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet zoveel mogelijk benutten voor zonenpanelen op bedrijfsdaken/stallen. Om dit te kunnen bereiken hadden wij een voorstel (motie) om 3 resterende zonneparken alsnog niet aan te leggen. Wethouder Briels vertelde echter, tijdens de raadsvergadering van 18 maart en ook tijdens deze commissievergadering weer, dat het wellicht schadeclaims en/of juridische procedures zou kunnen opleveren. Dit staat ook in een memo die is opgesteld naar aanleiding van onze (aangehouden) motie.

Tijdens de raadsvergadering van 27 augustus 2020 hebben wij, voordat wij akkoord gingen met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, gevraagd wat dit formeel/juridisch zou betekenen. Nadrukkelijk hebben we toen gevraagd of er hierna nog een weg terug zou zijn. Volgens de wethouder was dit echter een administratieve stap, die niet onomkeerbaar was. “U legt zich nergens op vast”, zei de wethouder letterlijk. Hij vertelde dat eerst de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) door de raad beoordeeld en goedgekeurd zou moeten worden, waarna vervolgens in november de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven zou kunnen worden. Dat is voor de 3 resterende zonneparken op dit moment nog steeds niet gebeurd. “De stap die u vanavond maakt is niet onomkeerbaar”, herhaalde de wethouder destijds nog eens. Ook werd gezegd dat, voordat een definitieve verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, aanvragers de gemeente niet aansprakelijk kunnen stellen wanneer de raad alsnog besluit dat de plannen niet doorgaan.

Wij hebben op 27 augustus niet voor niets deze vragen gesteld. Met de door de wethouder gegeven antwoorden in ons achterhoofd, hebben wij destijds ingestemd met de afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 4 zonneparken. Het 5e zonnepark zat hier nog niet eens bij. Nu blijkt dus dat er eigenlijk geen weg meer terug is, omdat dit wellicht schadeclaims en/of juridische procedures zou kunnen opleveren. Dit staat haaks op de antwoorden die de wethouder op 27 augustus heeft gegeven. We hebben hem dit donderdagavond ook meerdere keren voorgelegd, maar er geen antwoord op gekregen. Het enige waar hij telkens op terugkomt is dat hij ons er nu alleen op wil wijzen dat het eventueel uitvoeren van onze motie negatieve consequenties kan hebben voor Laarbeek. Overigens zijn zonneparken ‘Liesvelden’ en ‘De Blauwe Poort’ inmiddels vergund, met instemming van PNL. Die vallen dan ook buiten onze motie. Uit de memo blijkt nu ook dat alleen het niet vergunnen van het geplande zonnepark ‘Pater Eustachiuslaan’, ruimte kan geven op het Laarbeekse elektriciteitsnet.

De conclusie is dat grootschalig zonnepanelen op daken er voorlopig niet meer inzit in Laarbeek. College en alle partijen hebben de mond vol over de belangrijkheid van het volgen van de zonneladder. Helaas echter staat die ladder in Laarbeek op dit moment op z’n kop. Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen hebben namens PNL gezegd dat wij ons nu gaan bezinnen op onze geplande motie en bekijken wat verstandig en haalbaar is.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.