Nieuwe Woonvisie voor Laarbeek

13 januari 2022

Voor de komende 5 jaar dient een nieuwe woonvisie te worden vastgesteld, waarin wordt aangegeven wat de gemeente gedurende die periode wenst te gaan doen om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de woonbehoeften in Laarbeek voor nu en in de toekomst. Hierover is woensdag 12 januari gesproken in de commissie Ruimtelijk Domein. PNL had een aantal vragen over deze visie.

Veranderende behoeften zoals door toenemende vergrijzing en kleinere gezinnen vragen gerichte maatregelen op het gebied van wonen. Daarnaast laat de huidige landelijke wooncrisis ook Laarbeek niet onberoerd. Maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat mensen, die door de enorme prijsstijgingen van woningen niet meer aan een eigen woning kunnen komen of kunnen verhuizen naar een geschikte woning, weer meer kans maken op een woning. Betaalbaarheid is daarbij een kernbegrip. Op grond van cijfers van de provincie mag Laarbeek niet meer bouwen dan het tot op heden toegezegde aantal woningen. De provincie houdt bij het toewijzen van het aantal woningen nog steeds vast aan de voorspelde groei (en vanaf 2035 daling) van het aantal inwoners.

Ook wat ons betreft hebben betaalbare kleinere woningen prioriteit. Dit is geen wenselijkheid maar noodzakelijkheid. Er wordt ook gesproken over zelfbewoningsplicht. Wij hebben twijfels bij het voordeel daarvan. Er is namelijk vraag naar de woningen die zonder deze plicht worden aangeboden. Deze doelgroep krijgt door deze maatregel wellicht juist minder kans op een woning.

Een besluit over de woonvisie wordt genomen tijdens de raadsvergadering van 27 januari.

PNL deelnemers waren Wim van Dijk en Arian de Groot voor PNL.,

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.