Woningbouw en begroting 2020

18 oktober 2019

Woningbouw Buizerdstraat Aarle-Rixtel

Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober heeft de PNL-fractie opnieuw aangedrongen op overleg met de provincie over woningbouw aan de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel. De afgelopen jaren heeft PNL dat vaker gedaan, maar tot op heden stemde de provincie hier nog niet mee in. De gemeente Laarbeek heeft ongeveer 8 jaar geleden de grond verworven aan de Buizerdstraat, voor woningbouw. Tot op heden is deze grond echter nog niet in ontwikkeling genomen, terwijl het volgens PNL een ideale locatie is. Ze wordt hierin gesterkt door de minister die, naast de provincie, pleit voor meer bouwen door middel van verdichten en her-bestemmen, maar ook voor bouwen aan de randen van kernen. Tijdens de raadsvergadering werd een motie van PNL aangenomen die de verantwoordelijke wethouder mevr. Buter, die er zelf niet veel vertrouwen in heeft, de opdracht meegeeft opnieuw met de provincie in overleg te gaan over woningbouw aan de Buizerdstraat.

Begroting

Ondertussen is ook de programmabegroting 2020 op de deurmat gevallen. Dankzij financiële meevallers vanuit Den Haag is de ozb (onroerende zaakbelasting) inmiddels bijgesteld van 38% naar 28%. Wat PNL betreft, nog steeds veel te hoog. Dat vinden we niet omdat we oppositiepartij zijn, maar omdat we denken dat er meer bezuinigingen mogelijk zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november, gaan we daar dan ook mee komen. De begroting laat overigens niet alleen een stijging van 28 % ozb zien (goed voor 1.164.000 euro). Echter hiernaast worden de inwoners getrakteerd op extra heffingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges. Samen goed voor 750.000 euro.

PNL staat voor zo laag mogelijke lasten. Uiteraard moet daar niet alles voor worden opgegeven, maar in redelijkheid is er veel mogelijk. Lage lokale lasten vindt PNL belangrijk, omdat dit niet de enige lasten zijn voor de Laarbeekse inwoners. Ook o.a. gas, elektriciteit, water, waterschapsbelasting, verzekeringen, zorgkosten enz. stijgen voortdurend en zorgen ervoor dat steeds meer mensen het financieel moeilijk hebben. De landelijke lasten hebben we geen invloed op, maar op de lokale lasten wel. En daarom willen we die zo laag mogelijk houden. Of we daarmee wel of niet in ‘de regionale lage lastenlijst’ staan, doet er voor ons niet toe. Wij kijken naar Laarbeek. Daar zitten we namelijk voor!

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.