Wonen en ouder worden in Laarbeek

23 februari 2021

Maandagavond 22 februari was er een digitale inwonerbijeenkomst over wonen en vergrijzing. Inwoners konden hier meedenken over hoe invulling te geven aan verschillende woonwensen en woonmogelijkheden voor de toekomst. Onder de ongeveer 70 deelnemers waren uiteraard ook enkele PNL-fractieleden als toehoorder aanwezig.

Met behulp van verschillende vragen aan de deelnemers werden verschillende mogelijke woonvormen besproken. De meest gekozen woonvorm die voorbijkwam is thuis blijven wonen. De belangrijkste vraag hierbij is of de eigen woning daarvoor geschikt is. De op één na meest gekozen woonvorm is het knarrrenhof. Dit zijn meer generatie woningen met een gemeenschappelijk hofje, met koop en huurwoningen (groot en klein). Deze zijn geschikt voor sociale zelfstandige mensen van 23 tot 113. Het draait bij dit woonconcept vooral om het er voor elkaar zijn indien dat nodig is. Een andere mogelijkheid, die als derde is gekozen tijdens deze avond, is een begijnhof. Dit zijn kleine series levensloopbestendige, energie neutrale woningen, gelegen aan een gezamenlijke hof met een gezonde mix van verschillende leeftijdscategorieën. Een woonvorm die veel minder stemmen kreeg is Zonnetij (Aarle-Rixtel), een complex met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte waar activiteiten worden georganiseerd. Er wonen ouderen met verschillende zorgbehoeftes zelfstandig samen in de 95 appartementen. Daarnaast staat het complex in een wijk met veel vergrijzing. Ook buurtbewoners worden daarom meegenomen in het project. De minst gekozen woonvorm is de mantelzorgwoning. Een tijdelijke woonunit zodat er ondersteuning dichtbij is als dit nodig zou zijn. Mantelzorgers zijn mensen met wie iemand een sociale relatie heeft, bijvoorbeeld de kinderen.

Tijdens de avond, waar Henri Bouwmans gespreksleider was, werd duidelijk dat er veel verschillende gedachten en wensen zijn over de verschillende mogelijke woonvormen, maar zeker ook overeenkomsten tussen de meedenkende Laarbekenaren. De opgehaalde input wordt o.a. gebruikt voor de dit jaar op te stellen woonvisie in Laarbeek.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.