Wonen en kwetsbare (Zorg)doelgroepen

27 november 2019

Dinsdag 26 november was er een thematische raadsvergadering over ‘Wonen en kwetsbare (Zorg)doelgroepen’, ofwel ‘wonen door de bril van het sociaal domein’. De doelgroepen die het betreft zijn: jeugd, ouderen, GGZ-patiënten en verstandelijk gehandicapten. Landelijke beleidslijnen en demografische ontwikkelingen zijn 2 van de belangrijke punten waarom de gemeente beleid moet maken op dit gebied. De grootste landelijke wijzigingen zijn de wens om ouderen steeds langer thuis te laten wonen, en de verplaatsing van beschermd wonen naar beschermd thuis wonen. Dit vergt ook steeds meer van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente is hier niet als enige partij bij betrokken. Er is tevens overleg met de Adviesraad Sociaal Domein, Zorgboog, Seniorenraad, en de Sportcoach.

Volgens de laatst bekende cijfers (begin 2020 komen er nieuwe cijfers) Heeft Laarbeek in 2033 behoefte aan 855 extra woningen. Er zijn nu al plannen voor 669 woningen. De vergrijzing in Laarbeek zal volgens de prognoses in 2040 op haar hoogtepunt zijn. Er zijn dan 2000 mensen van 65-jaar en ouder meer dan in 2020 het geval zal zijn (totaal 7100 mensen). Het verwachte aantal inwoners stijgt van 22.600 in 2020 naar 24.300 in 2040.

Wonen en zorg worden steeds meer met elkaar verbonden, zo luidt één van de conclusies. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Dat het maken van lokaal beleid hiervoor complex is, mag duidelijk zijn.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.