Wateroverlast Deense Hoek Lieshout

3 februari 2021

Al geruime tijd ontstaat er op een gedeelte van de Deense Hoek in Lieshout wateroverlast wanneer het regent. Een jaar lang hebben omwonenden dit gemeld bij de gemeente Laarbeek. Tot op heden is er echter nog geen oplossing aangedragen en krijgen inwoners vaak zelfs helemaal geen reactie op hun klachten. Afgelopen weekend is dit de PNL-fractie ter ore gekomen. Omdat wij vinden dat klachten van inwoners serieus genomen moeten worden en tenminste een net antwoord verdienen, hebben we een aantal vragen aan het college gesteld.

-Is het college bekend met het wateroverlast probleem op een gedeelte van de Deense Hoek in Lieshout, die optreden wanneer het regent?
-Waarom krijgt de betreffende inwoner geen antwoord op de meldingen en/of worden beloofde acties niet opgevolgd?
-Op welke manier worden dit soort klachten normaal gesproken afgehandeld?
-Kan het college de procedures voor de afhandeling van klachten zodanig aan (laten) passen dat dit soort ergerlijke afwikkelingen ervan niet meer voor kunnen komen?
-Kan het college toezeggen dat op zeer korte termijn contact op wordt genomen met de betreffende inwoner en dat daarbij excuses worden aangeboden (probleem wordt al een jaar lang aangekaart).
-Kan het college toezeggen dat binnen afzienbare tijd naar een oplossing voor het probleem wordt gezocht en dat deze dan ook wordt uitgevoerd?

PNL hoopt hiermee bij te dragen aan een snelle oplossing van dit al veel te lang voortdurende probleem.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.