Wat kunnen we zelf doen aan ervaren verkeersknelpunten?

27 maart 2024

Tijdens de raadsbijeenkomst van woensdag 27 maart zijn opgaven uit de concept-mobiliteitsvisievisie Laarbeek per thema (verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid) toegelicht. De visie is er gekomen na het verkeersonderzoek waar de gemeenteraad eerder om gevraagd heeft en wat ook een wens was van PNL. De concept-mobiliteitsvisie wordt waar nodig nog aangepast met opmerkingen uit de raadsbijeenkomst, de input van stakeholders en input die vanuit de gemeenteraad later nog wordt aangeleverd. In september zal het totaalpakket aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het verkeersonderzoek heeft laten zien dat er in Laarbeek diverse knelpunten zijn waar verkeersoverlast wordt ervaren. Uiteraard zijn dat ook de bekende grotere knelpunten als b.v. de N615 (Beekse brug) en N279 (weg langs het kanaal). Deze kan Laarbeek echter niet zelf oplossen, maar is hierbij afhankelijk van de provincie. Het idee is nu om te bekijken welke verkeersknelpunten we als Laarbeek zelf aan kunnen pakken of maatregelen voor kunnen bedenken, waarmee de verkeersdruk en ervaren overlast verminderd kan worden. De uitgangspunten hierbij zijn: Verkeer rijdt via robuuste randen (en bundelroutes); Gebruik van fiets (en OV) wordt gestimuleerd; In de dorpskernen staat verblijven boven verplaatsen.

De concept-mobiliteitsvisie wordt nu verder afgemaakt. De opgaven en bijbehorende strategie worden op hoofdlijnen vastgesteld. Uiteindelijk wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat bestaat uit concrete maatregelen voor de opgaven, een kosteninschatting van die maatregelen en een voorstel voor prioritering. Als alles volgens planning verloopt zal de gemeenteraad in september de keuzes bepalen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.