Warm hart voor PNL

4 maart 2022

Een vertrouwd PNL-gezicht: Hans Vereijken. Hans staat ditmaal niet op de kieslijst, maar hij draagt PNL als (ere)lid wederom een warm hart toe. In een gesprek met Ron van den Berkmortel (#2) sprak hij zich uit over de komende verkiezingen. “De komende vier jaar staat de lokale politiek weer voor grote opgaven, ook in Laarbeek”, aldus Hans.

Een van de speerpunten is woningbouw. Zo moet de lokale politiek volgens Hans aan de slag met woningbouw in de dorpen. Het is belangrijk dat mensen uit Laarbeek in de gemeente kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn er voldoende en betaalbare woningen nodig. Hans: “Voor toekomstige bouwplannen heeft de gemeente weinig grondposities en is ze afhankelijk van ontwikkelaars. Ik maak me daar echt zorgen over”.

Specifiek in Lieshout speelt de ontwikkeling van de Heuvel en de vraag of daar een supermarkt moet komen. Hans: “Het is belangrijk dat er draagvlak is onder de inwoners. Wat dat betreft heeft Stichting Plan Lieshout écht goed nagedacht over de ontwikkeling van de Heuvel. De belangen van de inwoners van Lieshout zijn op dat vlak het beste geborgd bij PNL”.

Daarnaast hebben Ron en Hans gesproken over verjonging in de lokale politiek. Hans is blij om te zien dat jonge kandidaten, uit álle kernen, flink vertegenwoordigd zijn op de lijst van PNL. Ron vult aan: “PNL heeft 3 jonge mensen op een verkiesbare plaats en 14 kandidaten van 30 jaar of jonger. Dat is bij geen één andere partij het geval”.

Tot slot roept Hans iedereen op om te stemmen op de partij die al jaren opkomt voor de belangen van de Laarbeekse dorpen. Hans: “Ik heb vertrouwen in de mensen van PNL en hoop dat PNL veel steun krijgt. Dat ze opnieuw de grootste mag worden en in 2022 een serieuze plek krijgt in het college”.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.