Waarom PNL tegen de begroting heeft gestemd

12 november 2017

Een groot financieel tekort binnen de jeugdzorg Laarbeek baart zowel de gemeenteraad als het college zorgen. Dit was ook een belangrijke reden om tegen de begroting te stemmen.

Wat is het geval?

Een week voor de begrotingsbehandeling kregen de raadsleden te horen dat er een extra tekort voor Laarbeek van minimaal 300.000 euro is op het gebied van de jeugdzorg. Zorgverleners declareren meer dan verwacht, er worden meer kinderen verwezen naar jeugdzorg dan gedacht werd en de vergoeding vanuit de Rijksoverheid loopt terug. De enorme tegenvaller is echter niet verwerkt in de begroting.

Om deze tekorten op te vangen, wordt er komende jaren een flinke greep gedaan in de spaarpot van de gemeente. Onacceptabel, vindt PNL. Ze vinden dat alle uitgaven gedekt moeten worden door inkomsten van de gemeente, en niet door spaargeld. Spaargeld raakt immers op. Maar de inbreng van PNL om binnen de begroting andere keuzes te maken haalde het niet.

En het is niet alleen 2018 dat er negatief uitspringt. Nee, ook de jaren 2019, 2020 en 2021 worden met de tekorten op jeugdzorg met verlies tegemoet gezien. Waardoor Laarbeek de komende jaren geen sluitende begroting krijgt met alle gevolgen van dien. Dat stemt niet gerust. Je zou verwachten dat het college met oplossingen komt. Want het (financiële)water staat al langer aan de lippen, door in onze ogen verkeerde keuzes. Hoe gaan we het tij keren, voordat het echt te laat is? Wordt geprobeerd om de uitgaven op zorg terug te dringen, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? Wordt overwogen om op andere dossiers minder uit te geven?

Bij de behandeling van de begroting hebben wij daar veelvuldig naar gevraagd. Het college had geen enkele oplossing en de coalitie hield de mond stijf dicht. Alleen de mantra van ‘het aanspreken van reserves en Laarbeek is nog altijd de goedkoopste gemeente’ werd herhaald. Waar is het verantwoordelijkheidsgevoel gebleven? Gooit de coalitie de handdoek in de ring? De OZB en andere tarieven zijn in de afgelopen 4 jaar al fors gestegen, nog hogere stijging is zelfs de coalitie te gortig?

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.