Vragen parkeerverbod Torenakkerweg Aarle-Rixtel

10 februari 2021

Het Laarbeekse college wil een gedeeltelijk parkeerverbod instellen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel (07.00 – 16:00 uur). Er wordt gesteld dat er in een deel van deze straat regelmatig overlast is van geparkeerde auto’s, waardoor het voor vrachtverkeer onmogelijk is om een inrit in te rijden van het bedrijf Jeurgens.

Een aantal omwonenden is het niet eens met een parkeerverbod en vinden dat het louter het verplaatsen van problemen is. Verder stellen zij dat de parkeeroverlast hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door personeel van het bedrijf zelf, waar echter eerder al een oplossing voor gecreëerd is. Het betreffende bedrijf heeft in 2009 al grond verworven om auto’s van personeel te parkeren. De aanwonenden stellen dat de grond echter voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Enkele bezwaarmakers hebben hun zienswijze op het voorgenomen besluit ook naar PNL gestuurd. Om bij te dragen aan een oplossing heeft de PNL-fractie een aantal vragen gesteld aan het college over o.a. de slechte communicatie over het voornemen voor het parkeerverbod en een verzoek om met de bewoners in gesprek te gaan om tot een breed gedragen oplossing te komen. Ook wijzen we op de nieuwe problemen die ontstaan wanneer het parkeerverbod er toch komt. Tevens vragen we hoe het precies zit met het stuk grond wat gebruikt zou moeten worden als parkeerplaats voor personeel van het genoemde bedrijf.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.