Vraagtekens bij grove overschrijding budget

9 oktober 2020

De PNL-fractie, bij monde van Willie Maas, heeft tijdens de raadsvergadering van 8 oktober grote vraagtekens gezet bij de grove overschrijding van het krediet wat beschikbaar was voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Erven in Mariahout. De gemeenteraad is eerder akkoord gegaan met een door het college gevraagd krediet van €120.000. Uiteindelijk is dit met liefst €64.000 overschreden (ruim 50%). Als hoofdreden wordt aangegeven dat het slecht weer (extreme regenval) is geweest, waardoor de werkzaamheden zijn uitgelopen.

PNL is van mening dat de gemeenteraad hier in ieder geval veel eerder over had moeten worden ingelicht. Dat is ondertussen ook beaamd door het college. Daarbij hebben wij vraagtekens bij de posten waardoor de overschrijding is ontstaan. Zo was men vergeten in het bestek op te nemen dat bestrating en beplanting op particulier terrein ook moest gebeuren. Ook zijn gedurende de werkzaamheden zaken aangepast, waardoor het project duurder werd. Al met al is PNL meerder keren in de stukken op het gemeentehuis gedoken, maar stond het donderdagavond voor een voldongen feit. De aannemer zal betaald moeten worden, dus kan de raad eigenlijk niet veel anders dan instemmen met het extra krediet van €64.000.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.