Voorbespreking raadsvergadering 27 januari

24 januari 2022

PNL houdt haar voorbespreking voor de raadsvergadering van 27 januari digitaal. Dat gebeurt op maandag 24 januari om 20.00 uur. Iedereen die mee wil luisteren en/of -praten, is hierbij van harte welkom. Op de agenda van de raadsvergadering staan o.a. de Woonvisie en de huisvesting van arbeidsmigranten die maximaal 3 jaar in Laarbeek werken (zogenaamde short- en midstay).

Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a54c775d1ad85422b81fab83fb3368fac%40thread.tacv2/1642452166619?context=%7b%22Tid%22%3a%22d692a0c3-45ab-48b0-8f73-210934bc04a5%22%2c%22Oid%22%3a%22fe9c8c2f-b35a-4b4f-ad5d-d86f9e314714%22%7d

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.