Vierbinden wordt opgesplitst

20 november 2019

Geheel naar wens van PNL, die het burgerinitiatief al van meet af aan als beste oplossing zag voor het exploiteren van de gemeenschapshuizen, heeft de Laarbeekse gemeenteraad dinsdagavond 19 november gekozen voor deze variant. De LEV-groep gaat het welzijnswerk van Vierbinden uitvoeren. Zowel het burgerinitiatief, de LEF-groep, alsook een vertegenwoordiger van de medewerkers van Vierbinden deden tijdens de raadsvergadering nog een laatste poging de raadsleden aan hun zijde te krijgen. Alleen DWG stemde tegen. PNL is blij dat de gemeenschapshuizen in Laarbeekse handen blijven en daarmee zo dicht mogelijk bij de eigen burgers. Officieel heeft het Laarbeekse college nu nog het laatste woord.
 
Aan het begin van de raadsvergadering werd Willie Maas geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de PNL-fractie (foto). Hiermee is onze fractie weer op volledige sterkte, met 9 van de 19 zetels.
 
Een agendapunt waarbij PNL een amendement indiende was de zienswijze op het concept-werkprogramma 2020 van de MRE. Met het amendement, wat uiteindelijk niet in stemming werd gebracht, wilde onze partij aandacht vragen voor de financiële bijdrage per inwoner die Laarbeek jaarlijks moet betalen aan het MRE. Wat PNL betreft moet heel goed worden gekeken hoe het MRE goedkoper kan werken, zodat deze bijdrage naar beneden bijgesteld kan worden. Wethouder Briels heeft toegezegd dat dit onderwerp in december op de agenda staat van het bestuur van het MRE en dat de gemeenteraad daar vervolgens over geïnformeerd gaat worden. Met die toezegging kunnen wij, op dit moment, heel goed leven.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.