Verslag raadsvergadering 30 januari

31 januari 2020

De raadsvergadering van 30 januari bevatte slechts enkele agendapunten waarover het debat gevoerd moest worden. Verlenging van het zonnepanelenproject Groene Zone was er daar een van. Dit project, waarbij Laarbeekse inwoners middels een goedkope lening zonnepanelen kunnen laten leggen, liep af in 2019. Er bleek echter nog ruim €800.000 over te zijn. Het college stelde voor dit bedrag alsnog in te zetten door verlenging van het project. DWG wil €300.000 van dit bedrag gebruiken voor andere duurzaamheidsleningen en diende daartoe een amendement in. Uiteindelijk stemde alleen PNL hiertegen. Niet omdat we tegen duurzaamheidsleningen zijn, maar omdat we het jammer vinden dat er van het relatief lage bedrag van €300.000 ook nog kosten af gaan (er moet een nieuw raadsvoorstel gemaakt worden, ambtenaren inzet, controle e.d.). Wij vinden dat we slim met de financiële middelen moeten omgaan en zijn daarom voor besteding van het geld aan de Groene Zone, waar het ook voor bedoeld was.

Een ander punt waarover werd gesproken was het budget van de Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteund de gemeenteraad met onderzoeken naar allerlei onderwerpen. De gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek hebben tezamen een Rekenkamercommissie. Wijzigingen kunnen daarom alleen plaatsvinden wanneer beide gemeenteraden hiermee instemmen. Bij de begrotingsbehandeling 2020 is in Laarbeek door de gemeenteraad besloten dat het budget gekort zou moeten worden met €11.500 (is een halvering). PNL was daar toen niet voor, mede ingegeven door een brief van de beide griffiers van de genoemde gemeenten over het belang van de Rekenkamercommissie. Omdat de gemeenteraad van Gemert/Bakel ook dit standpunt heeft ingenomen, wordt het budget dit jaar alsnog niet verlaagd. Als PNL zijn we daar heel tevreden over.

Het laatste punt van de raadsvergadering was het afscheid van Veerle van Schaijk (DWG). Zij verhuist naar Mierlo en kan daarom geen raadslid meer zijn in Laarbeek. Na een toespraak van de plaatsvervangend voorzitter en de diverse fracties, nam Veerle middels een mooie speech afscheid. PNL is van mening dat we met haar vertrek een zeer gewaardeerd en goed raadslid kwijtraken.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.