Verslag thematische raadsvergadering Omgevingswet en Duurzaamheid

27 februari 2019

Dinsdagavond hebben de Laarbeekse raads- en commissieleden, het college en een aantal ambtenaren een zeer interessante bijeenkomst over de omgevingsvisie buitengebied Laarbeek (hoe moet ons buitengebied er uit gaan zien?) en de energietransitie (overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, naar volledig groene energie als b.v. zon, wind, biomassa en water) gehad.

Er werd een en ander uitgelegd over wat de omgevingsvisie voor het buitengebied betekent en dat we in de toekomst moeten gaan werken aan een omgevingswet. Dit kan gezien worden als één groot bestemmingsplan voor geheel Laarbeek, en moet veel duidelijker zijn dan de vele wetten die nu nog in elkaar overlopen. Marijke Koenen en Ad Verhoeven gaan ’de boer op’ om informatie bij bewoners op te halen, en daarmee in grote lijnen de problematiek in het buitengebied in kaart te brengen. Hierna werd groepjes gekeken naar de omgevingskwaliteiten die opgedeeld waren in: Erfgoed en architectuur, Natuur en groen, Landschap en water, en Recreatie. Bij iedereen kwamen zo´n beetje dezelfde kwaliteiten in- en van ons Laarbeekse landschap naar boven, zoals b.v.: Kasteel Croy en Kasteel Eikenlust, de Biezen en de Ruweeuwsels, de kanalen en de Goorloop en natuurlijk de vele mogelijkheden van recreatie.

Na een korte pauze kregen we uitleg over de energietransitie en onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we in Laarbeek (net zoals in de rest van Nederland) veel minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Uiteindelijk moeten we in 2050 aardgas-vrij zijn. We hebben de plicht om dit, buiten de landelijk acties, ook lokaal en regionaal aan te pakken. Door hier tijdig mee te beginnen, kunnen we als Laarbeek lokaal sturen en bepalen wat we belangrijk vinden. Tijdens de avond bleek dat het een mega uitdaging wordt om de doelen te bereiken. Windturbines, zonnepanelenweides, biomassa gebruik, energie uit aardwarmte, en alle andere beschikbare energievormen zijn daarbij een mogelijkheid om te gebruiken. Een keuze hebben we niet meer. Wanneer we als gemeente zelf geen keuzes maken, worden ze voor ons gemaakt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.