Verslag Commissievergadering Sociaal Domein 19 februari

20 februari 2019

Dinsdagavond was er een vergadering van de commissie Sociaal Domein. Toon Brouwers en Ronnie Tijssen hebben er o.a. de volgende PNL standpunten, reacties en vragen op tafel gelegd.

☑️‘Senzer’ (begeleidt mensen met of zonder werkervaring of arbeidsbeperking richting de arbeidsmarkt)
Senzer heeft haar kaderbrief 2020 voorgelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd hierop te reageren middels een zienswijze. Senzer geeft aan dat zij een voortrekkersrol voor zichzelf ziet weggelegd in het kader van de voorbereiding van de (mogelijke) nieuwe wet ‘inburgering’ in 2020 en de uitvoering hiervan. Volgens ons lijkt het logisch dat Senzer dit op zich gaat nemen, maar er moeten eerst wel een aantal vragen beantwoord worden en doelstellingen helder worden gemaakt. Kortom: duidelijkheid vooraf en niet achteraf.

☑️‘Beleidsplan Sociaal domein’.
De meeste tijd werd besteedt aan het allereerste Laarbeekse ‘Beleidsplan Sociaal domein’. Wij hebben hier een uitgebreide reactie op gegeven met een aantal zorgen en vragen. Deze gingen o.a. over vrijwilligers (zoals het te kort daaraan, en het aanzetten van jongeren naar meer vrijwilligerswerk), mantelzorgers en alle problemen die daarmee op ons af komen, het idee om de rollen om te draaien en professionals aan te laten sluiten bij datgene waar vrijwilligers al mee bezig zijn (vinden wij een goed idee), en het plan tot uitbreiden van sport en bewegingsmogelijkheden in Laarbeek (wie gaat dat organiseren, en kijk uit dat bestaande vrijwilligers niet nog meer belast worden). Het plan om meer te kijken naar deelname aan culturele activiteiten in relatie tot gezondheid en welbevinden, juichen wij van harte toe.

Op het gebied van Jeugd(zorg), WMO en Participatiewet zijn er de meeste (financiële) zorgen. Wij zijn bij dat er nu een registratiesysteem komt wat steeds een ‘up to date’ beeld geeft van de totaal verleende zorg. Ondanks alle andere voornemens voor de nabije toekomst, zal het een uitdaging blijven om alle benodigde hulp te blijven bieden en daarbij de kosten in de hand te houden. Wij vragen ons oprecht af hoe ver we af zijn van het moment dat we moeten bepalen hoeveel geld we ervoor over hebben om alle hulp te blijven bieden. Die discussie moet volgens ons misschien maar eens een keer gevoerd worden in de raad.

Bij het thema ‘vergrijzing’ zijn er in het beleidsplan 3 speerpunten benoemd. Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft nog toegevoegd moet worden: ‘Zorgdragen voor voldoende mogelijkheden om in eigen dorp te blijven wonen (b.v. seniorenwoningen en levensbestendig wonen)’.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.