Verslag commissie Sociaal Domein

18 februari 2020

De commissie Sociaal Domein startte dinsdagavond 18 februari met een presentatie door het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Het dagelijks bestuur vertelde waar het platform voor staat en wat het doet. Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft als voornaamste doelstelling de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te bevorderen. Het bestuur werkt hierbij samen met een aantal mensen uit Aarle-Rixtel die zich in hun vrije tijd in willen zetten voor allerlei zaken die voor de leefbaarheid en levendigheid in het dorp belangrijk zijn.
 
Het agendapunt waar de meeste tijd aan werd besteed was dat over de huisvesting van harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk. Voorzitter van O&U Pierre Heesakkers vertelde wat de harmonie allemaal doet, en wat het probleem is waar men voor staat. Het moment dat men de exploitatie van muziekcentrum het Anker niet meer kan betalen komt steeds dichterbij, aldus de voorzitter. Hij gaf ook aan dat O&U, in tegenstelling tot wat er op sociale media en in het dorp wordt geschreven en verteld, veel geld heeft uitgegeven aan inrichting en onderhoud van het Anker. Verantwoordelijk wethouder mevr. Buter vatte samen hoe het gehele proces, vanaf het moment dat de harmonie om hulp vroeg, in de afgelopen 5 jaren is verlopen en wat de huidige situatie is. Ook vroeg ze de commissieleden hoe zij denken over de situatie en hoe nu verder. Hier kwamen diverse opmerkingen op. Zo vond de PvdA dat binnen het beschikbare budget van €395.000 een oplossing gezocht moet worden. ABL vroeg zich o.a. af of O&U wellicht met wat minder verder moet. PNL, bij monde van Ronnie Tijssen omdat Noek Maas (als PNL-commissielid en O&U lid) zich buiten de discussie hield, gaf aan dat misschien eens gekeken moet worden naar de al aanwezige accommodaties in het dorp in relatie tot wat er de komende 5 tot 10 jaar nodig is. Dit gezien de vergrijzing en het kleiner aantal toekomstige jeugdleden, waardoor accommodaties wellicht op een andere manier gebruikt kunnen gaan worden of minder nodig zijn. Inzetten op zo efficiënt mogelijk gebruik van accommodaties is financieel het beste voor iedereen. In tweede termijn gaf PNL nog aan dat, hoe ingewikkeld dat ook is, misschien toch eens gekeken moet worden naar ‘sporten in sportaccommodaties’ en ‘culturele accommodaties (zoals het Ontmoetingscentrum) gebruiken waarvoor ze oorspronkelijk eigenlijk bedoeld zijn’.
De wethouder neemt de diverse suggesties en vragen nu mee in het verder te volgen traject.
 
Het agendapunt waarin o.a. kwijtschelding van ozb-belasting is geregeld, blijft voor PNL een hekel punt. De PvdA heeft eerder om deze regeling gevraagd, maar was kort daarvoor ook voor de forse ozb-verhoging in Laarbeek. Wat ons betreft was het beter én mogelijk geweest de ozb minder te verhogen. Om nu wel rekening te houden met mensen die in de financiële problemen kunnen komen zijn wij akkoord met de kwijtscheldingsregeling.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.