Verslag commissie Ruimtelijk Domein

9 januari 2020

Woensdag 8 januari is een gecombineerde vergadering van de commissies Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken gehouden. De leden van de commissie Ruimtelijk Domein, met Jan Hendriks en Arian de Groot als PNL vertegenwoordigers, hadden veel vragen en opmerkingen over de raadsinformatiebrieven (RIB). Met name die over de Regionale Energiestrategie (RES), en een verzoek van de Stichting Seniorenraad Laarbeek tot het opstellen van een passende huisvestingsverordening in het kader van de Huisvestingswet 2014.
 
Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028 was eveneens een punt dat vragen opwierp. Met deze voorziening worden de kosten van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen geëgaliseerd. De gebouwen worden elke vier jaar door een gespecialiseerd extern bureau geïnventariseerd en verwerkt in het gebouwbeheerssysteem (GBI). Voor het provinciaal toezicht is dit plan een belangrijke onderlegger voor de beoordeling van onze financiële situatie, samen met andere beheerplannen. Het stuk gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad.
 
Ook het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan Kom Beek en Donk, herziening centrum gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Dit, nadat een aantal verhelderende vragen prima werden beantwoord. Het bestemmingsplan voorziet in een juridische-planologische reparatie van de onbedoelde en onwenselijke woningbouwmogelijkheid voor gronden/panden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’. De herziening zorgt ervoor dat winkelstructuren in de kernen niet worden versnipperd.
 
Tenslotte gaat ook de vaststelling bestemmingsplan Woning Molenstraat 10 in Aarle-Rixtel als hamerstuk naar de raad. Het bestemmingsplan voorziet in een herbestemming van het bedrijfsperceel naar een woonbestemming. Initiatiefnemer wil op het perceel gaan wonen. De voormalige bedrijfsgebouwen wil hij gaan gebruiken voor het hobbymatig restaureren van 2 oude auto’s en opslag van gereedschap, apparatuur en materialen voor zijn werk als bouwschadehersteller.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.