Verslag commissie Ruimtelijk Domein

20 februari 2020

De agenda van de commissie Ruimtelijk Domein bevatte geen zaken die verder debat in de gemeenteraad noodzakelijk maken. Op de agenda stonden o.a. een aantal bestemmingsplanwijzigingen. Voor PNL namen Wim van Dijk en Jan Hendriks deel aan de commissievergadering.
 
In het buitengebied nabij Aarle-Rixtel is aan de Bakelseweg 4 een voormalig agrarisch bedrijf gelegen. Het bedrijf bestond uit een bedrijfswoning met daarachter een aantal loodsen en stallen, gelegen op een agrarische bedrijfskavel. Door middel van een wijziging van de bestemming kan het gebruik van de woning als burgerwoning mogelijk gemaakt worden. De agrarische bedrijfskavel zal daarbij geheel komen te vervallen. Bijkomend voordeel is dat aanwezige asbest wordt verwijderd. Net als de ander partijen, ondersteund ook PNL deze wijziging.
 
Voor het pand aan de Bosscheweg 14-14a, ook in Aarle-Rixtel, bestaat een plan voor herontwikkeling door in het pand een achttal appartementen te realiseren. Het betreft vier kleine appartementen op de begane grond en vier maisonnettes (appartement over twee verdiepingen). De appartementen vallen in het goedkope koopsegment en voorzien in een behoefte. Ook hier gaan alle partijen mee met de bestemmingsplan wijziging. Enige puntje van zorg voor PNL is het aantal parkeerplaatsen, niet bij het appartementencomplex zelf, maar aan het Onze Lieve Vrouweplein. Wij hebben dan ook voorgesteld om nog eens te kijken of uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen binnen het plan alsnog mogelijk is.
 
In het kader van de bouwplannen in Aarle-Rixtel kwam, middels een Raadinformatiebrief, ook kort nog het woningbouwplan De Klokkengieterij aan de orde. Wat PNL betreft is het een prachtig plan. Omdat de ervaring heeft geleerd dat gedurende de tijd plannen vaak nog wijzigen, zijn wij wel benieuwd of dit plan blijft zoals het nu is voorgesteld. De precieze details voor wat betreft b.v. grootte van woningen e.d. komen later pas, dus daar is op dit moment niet niets over te zeggen.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.