Verslag commissie Algemene Zaken

9 januari 2020

Tijdens de gecombineerde commissievergadering van woensdag 8 januari stonden 2 agendapunten voor de commissie Algemene Zaken op de agenda. Willie Maas en Ronnie Tijssen behandelden deze namens PNL.
 
Een verlenging met een jaar van het zonnepanelenproject De Groene Zone en daarbij het huidige resterende budget (€815.728) beschikbaar te houden voor nieuwe aanvragen, riep de nodige vragen en opmerkingen op. Als PNL vragen wij ons af of de gemeente nog langer als een soort bank op moet treden nu er veel andere aanbieders zijn waar, zonder eigen financiële investering, zonnepanelen kunnen worden verkregen en ook banken tegen lage rente duurzaamheidsleningen verstrekken (hoewel dit nog steeds wel wat duurder is dan de Groene Zone). Volgens de verantwoordelijk wethouder is vooral het feit dat mensen worden ‘ontzorgt’ voor de meeste deelnemers een reden om mee te doen. Omdat dit project de gemeente uiteindelijk geen geld kost (het geld komt weer volledig terug in de Algemene Reserve), kunnen wij er vooralsnog mee leven dat mensen met dit project over de streep worden getrokken om zonnepanelen aan te schaffen.
 
Het tweede agendapunt ging over de voorstellen van onderzoeksonderwerpen vanuit de gemeenteraad aan de Rekenkamer. Hoewel de Rekenkamer zelf bepaald wat zij onderzoekt, doet de gemeenteraad suggesties van onderwerpen. Een suggestie was een onderzoek naar de indirecte subsidies die de gemeente Laarbeek ‘verstrekt’. Hierbij valt te denken aan b.v. uitlenen van dranghekken, vlaggenmasten, vergaderruimte, personele inzet, maar ook b.v. huurprijzen van sportparken en sporthallen. PNL ziet vooralsnog niets in het verrekenen van indirecte subsidies aan verenigingen en organisaties. De gemeente moet op deze gebieden facilitair bezig blijven, zo vinden wij. Het lijkt ons sowieso ondoenlijk om alle indirecte subsidies onder te brengen in b.v. een tarievenstelsel. Omdat het vaak om kleine bedragen rijst ook de vraag of de kosten om deze in rekening te brengen opwegen tegen de baten. De grotere indirecte subsidies zoals b.v. verhuur accommodaties lijken ons vrij simpel in beeld te brengen. Daarvoor is geen extern onderzoek nodig. De gemeente zou hier zelf naar kunnen kijken. Wij hebben aangegeven op dit moment dan ook geen noodzaak te zien een onderzoek uit te laten voeren naar indirecte subsidies.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.