Verslag commissie Algemene Zaken

21 februari 2020

De bespreking van een nieuwe vergaderstructuur, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 20 februari, leverde de meeste vragen, opmerkingen en discussie op. Doel van de nieuwe structuur is om de inwoners en de eigen achterban meer en actiever bij de politiek te betrekken. Een werkgroep is hier al geruime tijd mee bezig geweest, en daaruit is een voorstel gekomen. De huidige vergaderingen vervallen daarin, en worden vervangen door een beeldvormende vergadering (alleen informatie verzamelen), oordeelsvormende (vervanging commissievergaderingen) en besluitvormende raadsvergadering. Er bleken tijdens de commissievergadering nog zoveel vragen en wensen te zijn dat op voorstel van PNL, vertegenwoordigd door Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen, het onderwerp vooralsnog teruggaat naar de werkgroep die aan het voorstel heeft gewerkt.

Een voorstel om de Verordening Duurzaamheidsleningen Laarbeek vast te stellen gaat als bespreekstuk naar de gemeenteraad. Dit omdat DWG en PvdA willen dat ook huurders gebruik kunnen maken van deze lening. In het voorstel is dat echter niet opgenomen. De partijen hebben nu de kans dit via een amendement alsnog voor elkaar te krijgen. PNL is akkoord met de verordening, hoewel wij als enige partij niet voor splitsing van het overgebleven geld van de Groen Zone (zonnepanelenproject) hebben gestemd, waaruit het geld voor deze duurzaamheidsleningen is onttrokken. De reden zijn de kosten om dit relatief kleine project (financieel gezien) uit te voeren. Dat vinden wij jammer van het geld.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.