Verordening individuele inkomenstoeslag 2021

22 september 2021

Tijdens de commissievergadering Sociaal Domein (dinsdag 21 september) hebben we als PNL aangegeven achter de voorgestelde wijzigingen te staan van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2021. Het doel van de wijzigingen is het voorkomen van langdurige armoede bij gezinnen (en kinderen), het voorkomen van armoedeval bij uitstroom naar werk, en het bevorderen van arbeidsparticipatie.

De aanpassingen die voorgesteld worden zijn:

-De Individuele inkomenstoeslag wordt aangepast door gedurende maximaal twee jaar niet uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm, maar 130% van de bijstandsnorm bij de uitstroom naar werk.
-Om gezinnen en alleenstaanden met kinderen tegemoet te komen aan de stijgende vaste lasten, om langdurige armoede te voorkomen en de mogelijkheden om volwaardig te participeren te vergroten, wordt voorgesteld de Individuele Inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders en gezinnen met minderjarige kinderen niet na 36 maanden maar na 12 maanden toe te kennen.

Het benodigde geld voor de wijzigingen is eerder al verwerkt, tegelijk met het door de raad vastgestelde ‘Minima- en armoedebeleid gemeente Laarbeek 2021-2024’.

(PNL commissieleden: Noek Maas en Toon Brouwers)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.