Veranderingen afvalverwerking Laarbeek

3 december 2020

Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken van woensdag 2 december werd lange tijd gesproken over de verordening afvalstoffenheffing 2021. Het ging hierbij om de tarieven voor 2021 en inhoudelijke keuzes over de afvaldienstverlening om kostenstijgingen, en dus tariefstijgingen voor de inwoners, zoveel mogelijk te beperken.

Het voorstel behelst een besparingsslag door aangeboden diensten aan te passen. Daarbij gaat het om het huis-aan-huis inzamelen van kerstbomen en snoei-afval (laten vervallen), en de huis-aan-huis inzameling van oud papier (minder vaak ophalen). De kosten voor afvalverwerking stijgen continu en de gemeente mag niet meer dan kostendekkende tarieven vragen aan de inwoners. Het is een veelgehoord misverstand dat de gemeente geld verdiend aan de afvalverwerking.

Ook zijn er partijen (ABL en DWG in ieder geval) die de blauwe container in willen voeren voor het ophalen van papier. PNL is daartegen omdat dit extra kosten met zich meebrengt en niet iedereen plek heeft om een extra container te plaatsen. Een voorstel is nu om volgend jaar een enquête te houden onder de inwoners, of men voor of tegen invoering van een blauwe container is.

Een ander verandering is een zogenaamd progressief poorttarief bij de milieustraat. Mensen die bovengemiddeld vaak (voorstel is vanaf 6x) grof huishoudelijke restafval en bouw- en sloopafval komen brengen betalen dan een hoger tarief. De bedoeling hiervan is dat het ‘misbruik’, dat bedrijven nu maken om goedkoop hun afval kwijt te geraken, wordt gestopt. Het CDA wil al bij 3 bezoeken een verhoging en daarna bij 6 bezoeken nogmaals. PNL is daartegen omdat dit ook al snel inwoners treft die b.v. een kleine verbouwing hebben, terwijl de maatregel bedoeld is om bedrijven te weerhouden van het storten van overmatige hoeveelheden afval.

Met instemming van Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen namens PNL, komt er vanuit het college nu één voorstel naar de gemeenteraad. Hierin zullen zoveel mogelijk alle opmerkingen en wensen vanuit de commissie worden meegenomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.