Uitvoering Sociaal Domein

16 september 2022

Donderdag 15 september was er voor de Laarbeeks raads- en commissieleden een thematische bijeenkomst over de uitvoering van het Sociaal Domein. Het ging over hoe de verschillende onderdelen binnen het Sociaal Domein zich tot elkaar verhouden en hoe er uitvoering wordt gegeven aan die onderdelen. Doel was de raads- en commissieleden te informeren over de wijze waarop uitvoering is gegeven of gaat worden gegeven aan de ontwikkelpunten van het rapport schuldhulpverlening van de Rekenkamercommissie. Door middel van korte en duidelijke presentaties over diverse onderwerpen binnen het ingewikkelde Sociaal Domein werden zaken verduidelijkt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.