Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PNL

24 september 2020

De leden van PNL zijn van harte uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering op maandag 28 september om 20.00 uur bij Café-Zaal Dave van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk.

Het bestuur legt deze avond verantwoording af over het voorafgaande jaar met een sociaal jaarverslag en een financieel jaarverslag. Ook wordt er een toelichting gegeven bij deze verslagen, die de onderbouwing zijn voor de plannen voor het lopende en komende jaar.

Vanwege Covid-19 hebben we deze vergadering, die normaal in het voorjaar wordt gehouden, uitgesteld naar september. Ondanks het feit dat het virus nog steeds aanwezig is, hopen we veel leden te mogen begroeten.

Graag willen we vooraf weten hoeveel leden er bij de vergadering aanwezig zijn, dit vanwege de geldende RIVM-richtlijnen. Leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@pnllaarbeek.nl.

Agenda:

  1. Opening door de interim-voorzitter en vaststelling agenda.
  2. Ingekomen berichten.
  3. Financiële jaarverslag 2019-2020.
  4. Verkiezing nieuw bestuurslid Tom de Beer.
  5. Sociaal jaarverslag.
  6. Stand van zaken in de gemeenteraad door fractievoorzitter Ronnie Tijssen.
  7. Ontwikkeling JPNL (Jong PNL).
  8. Rondvraag.

Wij zien alle leden heel graag op maandag 28 september.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.