Tom de Beer bestuurslid PNL

29 september 2020

Tom de Beer is maandagavond 29 september gekozen als nieuw bestuurslid van Partij Nieuw Laarbeek (PNL). Dat gebeurde tijdens de ledenvergadering bij café zaal Dave v.d. Burgt. Tom de Beer is 24 jaar en woont in Lieshout. In het dagelijks leven is hij ICT-medewerker. Daarnaast is hij voorzitter van SH-Jong, een landelijke organisatie voor slechthorende jongeren. Met nu 3 jongeren in het bestuur en 2 in de fractie is PNL hiermee opnieuw verder verjongd, zoals beloofd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de ledenvergadering legde het bestuur, onder leiding van interim-voorzitter Ingeborg Westerbeek, verder verantwoording af over de financiën en werd teruggekeken naar het afgelopen jaar. Ook vanuit de fractie werden de afgelopen- en aankomende perioden bezien. Tevens is al voorzichtig gesproken over de volgende gemeenteraadsverkiezingen, die over 1.5 jaar plaatsvinden.

De leden gaven aan louter positieve berichten te horen over de vasthoudendheid van de PNL-fractie voor wat betreft de partijstandpunten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.