Toch tussenevaluatie Ondernemersfonds Laarbeek

10 januari 2019

De commissie Algemene Zaken heeft donderdagavond vergadert, waarbij PNL werd vertegenwoordigd door Toon Brouwers en Ronnie Tijssen. O.a. de volgende punten zijn besproken:

Evaluatie Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds is vandaag toch overstag gegaan en werkt mee aan een tussenevaluatie van deze organisatie. Er is een vragenlijst opgesteld waarmee alle partijen, behalve wij als PNL, helemaal akkoord zijn gegaan. Wat ons betreft had de meest belangrijke vraag: ‘Wat vindt u van de verplichte financiering (via de OZB) van het Ondernemersfonds?’ toegevoegd moeten worden. Dat gebeurt nu niet, omdat PNL de enige partij is die dat vindt. Het positieve is dat alle ondernemers zeer binnenkort worden uitgenodigd om deel te nemen aan een tussenevaluatie. Daarbij kunnen ze wel zelf aanvullende opmerkingen plaatsen (b.v. of men het eens is met de verplichting tot deelname). We roepen alle ondernemers dan ook op om de vragenlijst in te vullen.

De Groene Zone (zonnepanelenproject)
Omdat ons nog steeds berichten bereiken over communicatieproblemen bij het project de Groene Zone, hebben wij onlangs een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Op dit moment horen en lezen wij nog steeds dezelfde klachten over gebrekkige- of helemaal geen communicatie en uitstel bij de aanvragen voor btw-teruggave. Onze vragen aan de wethouder waren dan ook of hij op de hoogte is van het uitstel van btw-teruggave aanvragen i.v.m. de ontwikkeling van een ‘portaal’, en wat hij gaat doen om in ieder geval de communicatieproblemen op te lossen. Ook hebben we de suggestie gedaan deelnemers duidelijk te maken dat klachten ook bij de gemeente gemeld kunnen worden, zodat daar een duidelijk overzicht ontstaat van klachten. De vragen worden schriftelijk beantwoord, vanwege afwezigheid van de wethouder.

Circulaire economie
We gaan steeds meer toe naar een circulaire economie. Heel kort samengevat betekent dit dat verkwisting zoveel mogelijk wordt voorkomen. In Laarbeek is hiermee een start gemaakt en dit wordt langzaam steeds verder uitgebreid. Iedereen wordt hierbij betrokken, en meer informatie volgt snel. Wij hebben o.a. voorgesteld te kijken naar de klantvriendelijkheid van de milieustraat (minder sjouwen als je iets wilt storten). Ook de snelheid van veranderingen en aanpassingen is voor ons een punt van aandacht. Er komen nu voorstellen met bijbehorende kostenoverzichten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.