Terugkijken op een bewogen politiek jaar

19 december 2018

Het jaar 2018 gaat in Laarbeek de boeken in als een bijzonder politiek jaar. Tijdens de verkiezingen in april bleef PNL met 9 zetels veruit de grootste partij. Toch besloten alle partijen uiteindelijk samen te gaan werken in een raadsbrede coalitie. Aan het einde van dit jaar halen we als fractie PNL het doek op en kijken wat de nieuwe samenwerking Laarbeek en onszelf heeft gebracht.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben alle partijen laten zien en horen wat hun standpunten zijn. Als PNL hebben we een aantal concrete punten naar voren gebracht. Zo was het standpunt van Laarbeek voor de verkiezingen dat de N279 2×1 rijbaan mocht blijven. Dit, terwijl velen -ook buiten Laarbeek- onze mening deelden dat dit de verkeersproblemen op deze weg niet voldoende op gaat lossen. Na de verkiezingen is het gelukt om, met steun van het CDA, het Laarbeeks standpunt te veranderen en hebben we gevraagd naar een onderzoek voor 2×2 rijbanen. Dat de provincie, ondanks veel tegenstand, uiteindelijk toch een andere keuze maakt is erg jammer.

Ook hadden wij als PNL in ons programma staan dat de OZB maximaal 3% per jaar zou mogen stijgen. Ondanks dat niet alle partijen ditzelfde standpunt hadden, is het gelukt om hieraan vast te houden. Helaas is een jaarlijkse stijging noodzakelijk om de stijgende lasten het hoofd te kunnen blijven bieden.

Een ander punt waar we blij mee zijn is dat de vervanging van de straatverlichting in Laarbeek, door energiezuinige verlichting, gefaseerd en dus financieel duurzamer gaat plaatsvinden dan eigenlijk de bedoeling was. Dit was eveneens een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Ook de evaluatie van het verplichte Ondernemersfonds is een punt waar we ons tot op de dag van vandaag hard voor maken. Samen met ABL doen we er alles aan om iedere Laarbeekse ondernemer de kans te bieden om zijn/haar mening te geven tijdens een zogenaamd draagvlakonderzoek.

De Laarbeekse financiën stonden bij onze partij altijd al op nummer 1. Dat is, zeker nu we met Ria van der Zanden ook weer een wethouder op die belangrijke post hebben zitten, uiteraard niet veranderd. We zijn verheugd dat er een, weliswaar nu nog negatieve, begroting ligt die bestaat uit reële cijfers en welke niet gebaseerd is op te rooskleurig ingeschatte bedragen. Dit geeft de meeste zekerheid dat er niet achteraf grote tegenvallers komen.

De komende jaren zetten we de ingezette weg voort en proberen we, daar waar dat mogelijk is, ook onze andere beloftes waar te maken. Voor nu wensen wij iedereen fijne kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een goed begin van 2019.

Fractie PNL
Harriette, Bowen, Toon, Ron, Arian, Ton, Jan, Wim en Ronnie

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.