Schuldhulpverlening kan beter

12 januari 2022

De Rekenkamercommissie heeft middels een onderzoek inzicht geboden v.w.b. de doelmatigheid en effectiviteit van de schuldhulpverlening in Laarbeek. Tijdens de commissie Sociaal Domein zijn dinsdag 11 januari de bevindingen gepresenteerd. De conclusie is dat er veel verbeteringen mogelijk zijn. Tot voor kort was de personele bezetting niet op orde. Deze is sinds eind 2020 echter opgehoogd en nu op het gemiddelde nivo van vergelijkbare gemeenten. Dat is dus geen beletsel meer om het beter te doen. Meer over de uitkomsten op onze website.

De Rekenkamer concludeert o.a. dat er veel regelingen zijn, maar dat het aan samenhang ontbreekt. Ook diverse zaken rondom samenwerking zijn onduidelijk. De gemeente zou hier volgens de conclusies meer regie in moeten nemen. De gemeenteraad maakt onvoldoende gebruik van haar kaderstellende functie, aldus het onderzoek. Tevens is er onvoldoende inzicht in gebruik van de voorzieningen, geen inzicht in het bereik van mensen met schulden, en is de meest effectieve wijze van uitvoering nog niet gevonden. Ook zijn er geen complete gegevens over de feitelijke uitvoering, geen gegevens of de doelen zijn behaald, geen adequate gegevens van uitvoeringsorganisaties, geen gegevens over de mate van recidive (herhaling), geen inzicht in klanttevredenheid en vindt de Rekenkamer interviews met klanten slechts indicatief. Ook ontbreekt het aan structurele evaluaties van uitvoeringsorganisaties. Raadsleden hebben geen beeld van uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening, terwijl er bij hen wel behoefte tot meer betrokkenheid blijkt te zijn.

Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen aan college en raad. Het college heeft deze overgenomen en wil over 3 maanden met een voorstel komen over de opvolging van de aanbevelingen die aan het college zijn gericht. De commissie concludeerde dat 3 maanden misschien wel te snel is en suggereerde een termijn tot rond de zomervakantie.

PNL deelnemers waren Noek Maas en Toon Brouwers.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.