Samenwerking op gebied bedrijventerreinen De Peel

2 december 2020

De zes Peelgemeenten hebben afspraken gemaakt om met elkaar samen te werken aan een passend aanbod van bedrijventerreinen in De Peel. Hierom werd gevraagd door de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt ook vanuit het bedrijfsleven gevraagd om nieuw passend aanbod in De Peel. Tevens wordt er gewerkt aan plannen voor een regionaal bedrijventerrein op een of twee locaties in De Peel.

Laarbeek heeft nog ongeveer 5 hectare bedrijventerrein beschikbaar. Als een gemeente minder dan 3 hectare beschikbaar heeft mag er – afhankelijk van de actuele vraagontwikkeling en regionale afstemming – maximaal 5 hectare bij worden geprogrammeerd.

PNL heeft tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Domein van 1 december, met Noek Maas en Toon Brouwers namens PNL, gevraagd naar wat er gedaan wordt om leegstand van bedrijfsgebouwen te voorkomen. De wethouder gaf aan dat dit inderdaad een zorg is, ook van de provincie. Het heeft de nodige aandacht en de verwachting is dat dit geen probleem gaat worden. Het voorstel over de bedrijventerreinen in de Peel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.