RREW subsidie aangevraagd op advies PNL

20 november 2020

In de commissie Algemene Zaken van 29 oktober heeft PNL het college gewezen op een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparingsmaatregelen voor inwoners van Laarbeek en gevraagd hier aan deel te nemen. Tijdens de raadsvergadering van 19 november kon de wethouder vertellen dat de bedoelde subsidie ondertussen is aangevraagd.

Binnen de RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) kunnen gemeenten een tegemoetkoming aanvragen voor energiebesparingsmaatregelen die uiterlijk 31 juli 2022 zijn afgerond en zich richten op het aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen, optimaliseren van ventilatie- en verwarmingsinstallaties en advies voor energiebesparing, zowel voor een algemeen advies als voor een specifieke woning. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de tegemoetkoming inzetten, bijvoorbeeld door de inzet van vouchers of het geven van voorlichtingsavonden. Voorwaarde is echter wel dat de helft van de woningen in een aanvraag huurwoningen betreft.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.