Rekenkamer onderzoek teleurstellend

8 januari 2019

Maandag 8 januari is de commissievergadering Sociaal domein gehouden. Harriette van Delden en Ronnie Tijssen hebben er over een aantal onderwerpen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Het ging o.a. over ‘Stagestad Helmond-De Peel’.Omdat het steeds lastiger wordt om, zeker als het gaat om technisch georiënteerde functies, personeel te werven met de juiste kwalificaties en competenties willen de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met onderwijs en bedrijfsleven de handen ineenslaan om beter te kunnen inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en om de aansluiting van vraag en aanbod in onze arbeidsmarktregio. Dit doen zij binnen ‘Stagestad Helmond-De Peel’. Laarbeek zal hier €9.194 aan bijdragen.

Het meest in het oog springende onderwerp was de presentatie van Rian van de Wijngaard. Zij heeft als participatiecoach onderzoek gedaan onder alle Laarbeekse bijstandsgerechtigden met een loonwaarde indicatie tussen 0 en 30%. Dit zijn de burgers met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, vaak omdat ze allerlei aanwijsbare problemen hebben. Het doel van de gemeente om deze groep burgers goed in beeld te krijgen en te houden is het borgen dat ook zij de weg naar de sociale voorzieningen vinden en naar vermogen participeren (deelnemen) in de Laarbeekse samenleving. Deze groep mensen bestaat uit iets meer dan 100 personen, die voor het grootste deel (95%) grote structurele gezondheidsproblemen hebben. Fysiek, psychisch, dan wel beide. In de politiek wordt met regelmaat over deze groep mensen gesproken. Het gaat dan bijna altijd over aantallen en geldbedragen, omdat de politiek hier nu eenmaal over moet besluiten. Deze presentatie maakte duidelijk dan het echter om mensen gaat, die hulp nodig hebben om in een wat betere positie terecht te komen. Deze hulp zal ook dit jaar verder worden geboden.

Een vertegenwoordiging van Rekenkamer Gemert-Bakel Laarbeek presenteerde de resultaten van een onderzoek naar wat de gemeente Laarbeek doet aan het samenspel tussen gemeente en gemeenschap en wat hierbij beter kan. Het rapport bevat veel zaken die niet echt nieuw zijn. Een andere conclusie is dat het, om meerdere redenen, veel te lang heeft geduurd voordat het rapport was afgerond. Het onderzoek zelf is gehouden in de periode april-september 2017. Omdat de conclusies ook nog eens niet worden gedeeld door het Laarbeekse college en de onderzoekers niet meer bereikbaar zijn om een en ander te verifiëren, heeft PNL duidelijk benadrukt dat bij een volgend onderzoek dit soort zaken voorkomen moeten worden. Nu is er tijd en geld verloren gegaan, zonder dat er een echt bruikbaar resultaat is. Heel teleurstellend.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.