Regionale raadsbijeenkomst Senzer

4 december 2020

Donderdag 3 december was er een regionale raadsbijeenkomst over de herijkte positionering van Senzer. De 7 deelnemende gemeenten zijn eigenaar en opdrachtgever van Senzer. Het werkbedrijf is belast met de uitvoering van de participatiewet.

De onlinebijeenkomst startte met een inleiding en de vraag aan alle deelnemers wat de waarde van Senzer is voor eenieder persoonlijk. Vervolgens werd vanuit het bestuur verteld waar Senzer als organisatie vandaan komt en werd de herijkte positionering Senzer ingeleid. In kleinere subgroepen is vervolgens reflectie hierover opgehaald. Hierbij moest de vraag beantwoord worden of in de herijkte positionering herkenbaar is wat Senzer betekent voor: de inwoners in de regio, het sociaal domein, de arbeidsmarktregio, en biedt de herijkte positionering voldoende handvatten voor het uitoefenen van je rol als raadslid?

De antwoorden hierop van de subgroepen werden vervolgens weer teruggekoppeld aan alle deelnemers. Hieruit kwamen opmerkingen en vragen als: we missen een reality check over waar we nu staan (de positionering schets een ideaal toekomstbeeld), Senzer moet keuzes maken wat ze met het beschikbare geld doet (wat men doet, goed doen), passen de doelstellingen binnen het budget?, het verschil tussen ‘oude’ en nieuwe positionering is niet helemaal duidelijk, en hoe zien we innovatie terug in de positienering?

Begin volgend jaar kunnen alle gemeenteraden hun zienswijze op de herijkte positionering indienen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.