Regionale bijeenkomst ’Een 10 voor de jeugd’

14 oktober 2022

Donderdagavond 13 oktober vond er een regionale bijeenkomst plaats van ’Een 10 voor de jeugd’, de netwerksamenwerking gericht op alle activiteiten rondom de inkoop van jeugdhulp. Hierbij zijn aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel.

De avond begon met de indrukwekkende verhalen van 2 jonge ervaringsdeskundigen die hun -positieve- ervaringen binnen de jeugdzorg vertelden. Beiden zijn, na verslavingen en een hele moeilijke tijd, goed uit dit traject gekomen. We weten dat dit helaas niet voor iedereen geldt die, om wat voor redenen dan ook, in de problemen komt. Die verhalen werden echter helaas niet verteld.

Vervolgens werd uitleg gegeven over de samenwerking ‘21 voor de jeugd’ en de afsplitsing hiervan ‘Een 10 voor de jeugd’. Ook is een toelichting gegeven over de huidige stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. Namens PNL waren Sofie Dankers (burger-commissielid) en Ronnie Tijssen aanwezig.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.