Reactie PNL op jaarrekening 2020

9 juli 2021

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 op donderdag 8 juli heeft PNL deze reactie gegeven:

Als PNL zijn wij verheugd met het feit dat we Laarbeek kunnen feliciteren met een positief resultaat van €943.000 over 2020. Dit is goed nieuws en iets wat we allemaal willen; groene cijfers schrijven en die dingen kunnen doen die belangrijk en/of goed zijn voor onze 4 mooie kernen. Toch voelen wij ons ook verplicht om wederom de partij te zijn die ook enkele kritische noten plaatst. Dat is namelijk óók waarvoor wij zijn gekozen door de Laarbeekse inwoners. We zitten hier niet alleen maar voor de positieve halleluja verhalen.

Het niet gebruikt budget duurzaamheid van €338.000 is per abuis niet overgeheveld naar 2021. Via een raadsbesluit in maart van dit jaar is dat alsnog wel gebeurt. Dit bedrag is echter wel als positief resultaat berekend over 2020. Andere, wel tijdig overgehevelde bedragen, worden (terecht) niet benoemd als positief resultaat over 2020. Om een eerlijk resultaat te verkrijgen zou dit bedrag dus eigenlijk van het totaal afgehaald moeten worden waardoor er een positief saldo overblijft van €605.000 i.p.v €943.000.

Wat echter het meest in het oog springt is de manier waarop we in staat zijn gesteld om een forse plus over 2020 te realiseren. In 2 jaar tijd is de OZB-opbrengst namelijk met liefst 30.6% gestegen. In 2018 was de ozb-opbrengst €4.134.000. In 2020, slechts 2 jaar later dus, is dit bedrag opgelopen naar niet minder dan €5.398.000. Een meeropbrengst van niet minder dan €1.264.000. De eerste reactie die wij hierop kregen vanuit onze leden was letterlijk: ‘Op deze manier is het niet moeilijk om geld over te houden’. Hier heeft men natuurlijk wel een punt. Wanneer we ons aan het akkoord uit 2018 gehouden zouden hebben, wat PNL als enige partij steeds nagestreefd heeft, dan zou de ozb-opbrengst jaarlijks met slechts 3% gestegen zijn. De stijging zou dan in 2 jaar tijd geen €1.264.000 zijn geweest, maar €252.000. Een verschil van ruim een miljoen euro t.o.v. de huidige situatie.

Het per abuis niet overgehevelde bedrag van €338.000 en de forse afwijking van de afspraken uit 2018 over de ozb-stijging, plaatsen het positieve cijfer over 2020 wat ons betreft in een wat ander perspectief.

Eerder is er structureel zo’n €1.5 miljoen extra voor zorgkosten opgenomen in de begrotingen. Nu houden we daar ineens ongeveer €500.000 over. Bij de structurele extra bedragen zijn, zeker achteraf, volgens ons dan ook vraagtekens te zetten. Overigens kunnen dit soort meevallers ook heel snel weer veranderen.

Tenslotte, de Algemene reserve is toegenomen van €5.458.000 naar €9.399.000. Een verschil dus van €3.941.000. Hierbij moet aangetekend worden dat er afgelopen jaar vanuit de Bestemmingsreserves zo’n €3.5 miljoen overgeheveld is naar de Algemene Reserve. Wanneer je beide reserves bij elkaar optelt is de huidige totale reserve ongeveer even groot als in 2018.

Het goede nieuws is dat wij concluderen dat de cijfers in de jaarrekening, hoewel we dus wel een kanttekening plaatsen over het niet tijdig overgehevelde budget duurzaamheid, op de juiste manier verwerkt- en positief zijn. We zullen daarom instemmen met de jaarrekening 2020.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.