Reactie op coronacrisis voorstellen PNL

2 april 2020

Woensdag 1 april hebben we van het Laarbeekse college een reactie gekregen op onze voorstellen van 20 maart m.b.t. het door de coronacrisis helpen van ondernemers en burgers. Samengevat zijn dit de reacties, waar wij achter staan:

-Senzer heeft haar primaire proces voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) op orde. Ondernemers en zelfstandige zzp’ers weten de weg voor meer informatie en aanvragen hieromtrent ook al veelvuldig te vinden. Er is voor gezorgd dat er voldoende capaciteit is om deze regeling snel en correct uit te kunnen voeren.

-Door het algemeen bestuur van BSOB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant) is inmiddels een standpunt ingenomen over uitstel van betalingen tot 31 mei 2020 en coulance bij betalingsregelingen. Dit standpunt is bij besluit van 24 maart 2020 door het college van Laarbeek bekrachtigd. Wanneer een belastingplichtige uitstel van betaling aanvraagt, krijgt deze uitstel van betaling. Dat geldt zowel bij automatische incasso als bij overige betalingen.

-De gemeente, zo hebben wij voorgesteld, roept inwoners, bedrijven en instellingen op om waar mogelijk aankopen lokaal te doen. Momenteel, zo staat terecht in de reactie, is de oproep richting inwoners nog om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de deur uit te gaan als dat nodig is. Dat betekent dus alleen inkopen doen die nu nodig zijn en dit op een verantwoorde manier. Hierover zijn met winkeliers afspraken gemaakt en deze zijn ook gecommuniceerd richting inwoners. Vanzelfsprekend hoopt de gemeente dat inwoners de lokale middenstand steunen. Met aankopen nu, maar vooral ook na deze crisis. Voor de inkoop van goederen en diensten is de gemeente Laarbeek zelf gehouden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daar waar die het toelaten, wordt de inkoop al langer aan lokale ondernemers gegund.

-Op onze suggestie als gemeente ondernemers actief te informeren over de diverse maatregelen die regionaal en landelijk beschikbaar zijn voor hulp en ondersteuning aan ondernemers zegt het college actief de informatie via de gebruikelijk kanalen te verspreiden: www.laarbeek.nl en de MooiLaarbeekKrant. Daarnaast is er ambtelijk en bestuurlijk frequent contact met de ondernemingsverenigingen. Zij worden actief op de hoogte gehouden van de bij de gemeente bekende informatie over Corona-maatregelen. De gemeente vraagt de verenigingen dit te verspreiden onder hun achterban. Regionale en landelijke organisaties geven ook uitgebreide informatie voor ondernemers:

Senzer: via https://www.senzer.nl/coronavirus

UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus

Brainport: https://brainporteindhoven.com/nl/voor-jou/coronavirus

Kamer van Koophandel: www.ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers

Landelijke overheid: Informatienummer Coronavirus 0800-1351. Ook kunnen ondernemers kijken op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

Steun en oplossingen voor mensen die door de crisis in de problemen kunnen komen zijn uiteraard belangrijk. Nog veel belangrijker is echter ieders gezondheid. Vooral de mensen die getroffen zijn door het coronavirus wensen wij een goed herstel toe. Alle nabestaanden, van hen die het virus helaas niet hebben overleefd, wensen wij heel veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun dierbare.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.