Rapportage Natuurmonitoring in Laarbeek

19 mei 2022

Iedere vier jaar krijgt de commissie Ruimtelijk Domein een presentatie over de ontwikkeling van de natuur in Laarbeek. Uit de cijfers, die dit keer werden gepresenteerd, blijkt dat het niet op alle gebieden onverdeeld goed gaat in onze gemeente. Op 5 van de 10 gebieden die worden gemonitord, is het cijfer voor de natuurwaarden gestegen t.o.v. 2016. Het betreft bijzondere natuurwaarden, vennen, stilstaande wateren, bermen en bossen. Een vergelijk met het begin van de metingen (2009-2012) laat zien dat dit op slechts 2 gebieden het geval is. Het gaat hierbij om stilstaande wateren en bermen. De natuurwaarden van beken, agrarisch gebied en binnen de bebouwde kom lopen al vanaf het begin van de metingen terug.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.