Raadsvergadering goed voor PNL standpunten!

13 december 2019

De raadsvergadering van 12 december was, wat de standpunten van PNL en haar achterban betreft, een hele goede. Drie ingediende moties en een amendement haalden de eindstreep niet.

De PvdA kwam met een motie die het college op had moeten dragen een onderzoek te starten naar de mogelijkheid of er in het nieuwe minimabeleid een mogelijkheid voor kwijtschelding van de OZB-belasting voor huiseigenaren mogelijk is. PNL wees de PvdA er nog een keer op het vreemd te vinden dat deze partij zondermeer met een forse verhoging van de OZB in heeft gestemd, terwijl PNL hen er al op gewezen had dat dit juist mensen treft met b.v. een eigen huis (waar het geld in de stenen zit) en een klein pensioen, en nu een kwijtschelding van OZB wil voor mensen in soortgelijke situaties (eigen huis in combinatie met weinig inkomsten). Overigens ontraadde de eigen PvdA wethouder de motie van haar partij, omdat al gekeken wordt naar deze mogelijkheid.

Een amendement van de PvdA had ervoor moeten zorgen dat het oplaten van (onbemande) ballonnen -die d.m.v. helium, open vuur of ander gassen in de lucht worden gebracht- verboden wordt omdat de natuur en dieren hier negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. Als PNL hebben wij niet de indruk dat er vaak ballonnen worden opgelaten in Laarbeek. Ook zijn wij van mening dat ‘massaal’ oplaten van ballonnen, tijdens b.v. evenementen, voorkomen kan worden door hier geen vergunningen meer voor af te geven. Ook communicatie naar de inwoners over de gevolgen die ballonnen kunnen hebben, vinden wij een beter middel, mede ook omdat de burgemeester aan heeft gegeven dat een dergelijke maatregel niet te handhaven is.

Een motie van het CDA, waarmee een onderzoek afgedwongen had moeten worden door het MRE (Metropool Regio Eindhoven), bleek overbodig omdat het gevraagde al wordt uitgevoerd. Het CDA wil een onderzoek naar de kosten die de gemiddelde Laarbeeks burger kwijt is om de klimaatdoelstellingen 2030 te behalen. Voor een dergelijk onderzoek vindt PNL het nog te vroeg. Volgens ons zijn er nog veel te veel onzekerheden en is er nog te veel onbekend om dit nu al goed te kunnen doen. Technieken en prijzen veranderen continu, en nieuwe technieken staan aan de voordeur te kloppen. We zijn bang dat, voordat een dergelijk omvangrijk onderzoek is afgerond, de uitslag alweer achterhaald is.

Een laatste motie van de Werkgroep betrof de wens om ‘Ja/Ja stickers’ te gaan gebruiken op brievenbussen. Hiermee krijgen mensen alleen nog ongeadresseerde reclamepost in de brievenbus wanneer een dergelijke sticker wordt gebruikt (werkt precies andersom dus dan de huidige beschikbare stickers). Huis aan Huisbladen vallen niet onder reclamedrukwerk. PNL heeft hier een afweging gemaakt tussen milieuaspecten, economisch- en maatschappelijk belang. Ondernemers zijn, wat ons betreft, belangrijk voor Laarbeek en moeten hun producten aan de man/vrouw kunnen brengen om te kunnen blijven voortbestaan, wat voor velen al steeds lastiger wordt. MKB-Nederland is bang voor een lappendeken aan regelgeving, wat wij onderstrepen, omdat iedere gemeente dit voor zichzelf kan regelen. Hoewel papier natuurlijk invloed heeft op het milieu, wegen de economische en maatschappelijke belangen voor PNL op dit moment nog veel zwaarder. Daarbij telt voor ons ook mee dat papier vele malen wordt gerecycled. Ook zien wij meer in iedereen ervan bewust maken dat scheiden van papier echt helpt, zowel voor het milieu alsook voor de eigen portemonnee.

Met de belastingverordeningen 2020, die ook op de agenda stonden, is door alle partijen ingestemd, behalve bij de OZB-verordening. PNL blijft van mening dat de ozb-stijging veel lager had kunnen zijn, en dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat al onze voorstellen om dat te bewerkstelligen zijn weggestemd. We vrezen dat de minder dure huizen, waarin hardwerkende mensen met een normaal loon wonen, het meest in woz-waarde zullen stijgen. De ozb-stijging zal voor hen in dat geval nog veel hoger zijn dan het in de begroting opgenomen percentage van 28%. De vereniging Eigen Huis zou in deze gevallen wel eens gelijk kunnen krijgen. Zij noemen namelijk een stijging in Laarbeek van niet minder dan 32.5%. Echt absurd hoog!

Ook hebben we de verantwoordelijke wethouder en het college erop gewezen dat het een gemiste kans is geweest dat zij afgelopen week niet bereid waren om voor de landelijke radio en tv nog een keer uit te leggen waarom er meer geld vanuit politiek Den Haag moet komen, om alle taken uit te kunnen voeren die gemeenten krijgen opgelegd. We zien het als een taak voor college en raadsleden om hun eigen beleid en keuzes uit te leggen, ook aan de pers. Wij hebben als PNL die verantwoordelijkheid wel genomen en beide standpunten voor NPO Radio 1 verteld, ook onze eigen moeilijke keuzes die we wilden maken om extra te bezuinigen.

Tenslotte feliciteren we alle cursus Politiek Actief deelnemers, en in het bijzonder PNL-lid Ilse van Kreij-van de Weijer, die voor aanvang van de raadsvergadering hun welverdiende certificaat kregen uitgereikt. We hopen zoveel mogelijk van hen terug te zien tijdens onze voorbesprekingen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.