Raadstafel21 praat over energiestrategie

4 april 2019

Woensdag 3 april is de Raadstafel21 (vertegenwoordiging van raadsleden uit de regiogemeenten die als doel heeft de 21 gemeenteraden beter te betrekken bij de Metropoolregio Eindhoven) bij elkaar geweest. Namens Laarbeek zijn Wim van Dijk (PNL) en Frans van Zeeland (ABL) de twee afgevaardigden.

Een deel van de bijeenkomst betrof een presentatie opgave die de RES (Regionale Energiestrategie) met zich meebrengt. Er werd o.a. ingegaan op de startnotitie voor de RES, die binnenkort naar de gemeenteraden gaat. Daarna ging men in gesprek over dot thema, aan de hand van een interactieve presentatietool. Ook is stilgestaan bij de voorbereiding van de raadsledenbijeenkomst op 8 mei over het proces van de Regionale Energiestrategie.

Een ander onderwerp tijdens deze avond was de positie van de Raadstafel21 in de bestuursstructuur van het MRE. Uit de zienswijze van alle aangesloten gemeenten blijkt dat een grote meerderheid voor het opnemen is van de Raadstafel21 in de bestuursstructuur van het MRE (nu staat deze daar nog buiten). Afgesproken is dat er een jaar proefgedraaid wordt, alvorens een definitief besluit wordt genomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.