Raadstafel21 bij elkaar in Mierlo

14 oktober 2021

Woensdag 13 oktober kwam de Raadstafel21 bij elkaar in Mierlo. Met Wim van Dijk (PNL) als één van de Laarbeekse vertegenwoordigers is gesproken over diverse onderwerpen.

De stand van zaken aangaande mobiliteit en de uitwerking van het regionaal fietsbeleid, waarin het regionaal fietsnetwerk is opgenomen, was één van de eerste onderwerpen. Het regionaal fietsbeleid wordt gebruikt als input voor het Nationaal Toekomstplan Fiets van het Rijk. Ook de uitwerking van het Regionaal verkeersveiligheidsprogramma kwam aan bod. Gemeente kunnen hier plannen voor indienen.

Het proces doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord, dat t/m 2022 loopt, geeft aanleiding om alweer vooruit te kijken naar een doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord na 2022. Vaststelling van het geactualiseerde samenwerkingsakkoord zal plaats vinden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en dus door de ‘nieuwe’ gemeenteraden en bestuurders. Middels een zienswijze kunnen gemeenteraden hier later dit jaar hun mening over geven.

Tenslotte is er gesproken over hoe de serie Masterclasses voor colleges en raadsleden, over grote vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio, is ontvangen. Hetzelfde werd gevraagd naar aanleiding van de gehouden Metropoolconferentie van 6 oktober.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.