Raad bijgepraat over de Heuvel in Lieshout

9 juni 2021

Dinsdagavond 8 juni is de gemeenteraad bijgepraat over de plannen die er bestaan voor de Heuvel in Lieshout. Dat gebeurde, na een inleiding door de verantwoordelijk wethouder, middels een aantal presentaties.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu, gaf haar visie op de plannen die er nu liggen voor de Heuvel. Samengevat concluderen zij dat plan A sterk de voorkeur heeft boven Plan B. Plan A draagt als geheel nadrukkelijk het meeste bij aan een levendig, vitaal en toekomstbestendig centrum. Het grote nadeel van plan B is de onzekerheid ten aanzien van de supermarkt, maar ook de spreiding van voorzieningen in het centrum. Diverse onderdelen uit Plan B worden volgens hen idealiter meegenomen in de uitwerking van Plan A. De supermarkt dient ruimtelijk zodanig te worden ingepast, zodat het dorpse kleinschalige karakter van Lieshout behouden blijft. De uitstraling van het vastgoed van de supermarkt en de overige dagwinkels/horeca dienen een historische uitstraling te hebben en/of aan te sluiten bij het gevelbeeld op de Heuvel. Verkeer en parkeren dient zo te worden ingericht dat overlast voor omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt.

Zowel Plan Lieshout alsook Rialto presenteerden vervolgens hun plannen. Daarbij benadrukten beiden vooral de voordelen voor hun eigen plan. Plan Lieshout weet zich daarbij gesteund door een groot aantal steunbetuigingen van dorpsgenoten. Rialto heeft veel ervaring met dit soort projecten en geeft aan goed te weten wat het beste is voor de toekomst in een dorp als Lieshout. Rialto gaf ook aan dat de deur open blijft staan voor samenwerking en verbetering van de plannen, maar is er wel van overtuigd dat een supermarkt in Lieshout in het centrum moet komen staan.

Op 14 en 16 juni zijn er informatiebijeenkomsten voor alle inwoners. Deze vinden plaats bij het Bavaria Brouwerijcafé. Het college gaat nu een aantal kaderstellend voorstellen maken waarover de gemeenteraad in september een besluit moet nemen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.