Quickscan onderzoek woningbouw

9 juli 2021

Er komt een onderzoek in de vorm van een quickscan, naar de woningbehoefte in Laarbeek. Dit naar aanleiding van een motie die PNL donderdag 8 juli heeft ingediend tijdens de behandeling van de kadernota 2022. Vanwege de steun van andere partijen en de toezegging van de wethouder dit onderzoek uit te gaan voeren, hoefde de motie niet in stemming te worden gebracht.

De reden dat wij als PNL dit onderzoek al langer willen is omdat er in Laarbeek nu (begrijpelijk) allerlei uiteenlopende gedachten zijn over het gewenste soort woningen dat gebouwd zou moeten worden. Het ontbreekt de gemeenteraad volgens ons aan gegevens om goed te kunnen sturen op de realisatie van het noodzakelijk woningbouwprogramma. We zijn daarom blij dat de quickscan nu wordt uitgevoerd. Om geen dubbel werk te gaan doen, hebben wij aangegeven dat hierbij o.a. ook de cijfers van een lopend Wocom onderzoek gebruikt mogen worden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.